SNAPS

Pocket

ryusuke_nishiyama
Ryusuke  Nishiyama
178cm / 64kg
Vneck Classic Tee
Mサイズ着用

naoya_sasaki
Naoya  Sasaki
175cm / 59kg
Vneck Premium Tee(Pocket)
Mサイズ着用

kate
Katy
150cm
Vneck Classic Tee(Pocket)
XSサイズ着用(リサイズ)

yuuki_yoshida1
Yuuki  Yoshida
168cm / 52kg
Vneck Classic Tee(Pocket)
XSサイズ着用


teruhisa_kato
Teruhisa  Kato
172cm / 72kg
Vneck Classic Tee
Mサイズ着用

akihiro_kasahara
Akihiro  Kasahara
165cm / 58kg
Vneck Premium Tee
Sサイズ着用

megumi_tanaka
 Megumi  Tanaka
168cm
Vneck Premium Tee
Sサイズ着用

kimio_karasawa
Kimio  Karasawa
165cm / 53kg
Roundneck Classic Tee(Pocket)
XSサイズ着用


kazumichi_koseki
Kazumichi  Koseki
175cm / 73kg
Vneck Classic Tee(Pocket)
Mサイズ着用

kazunori_nakahara1
Kazunori  Nakahara
175cm / 70kg
Vneck Classic Tee
Sサイズ着用

natsumi_nakahara
Natsumi  Nakahara
156cm
Vneck Classic Tee
XXSサイズ着用

NAO
NAO
171cm / 68kg
Vneck Classic Tee(Pocket)
Mサイズ着用


umino_mitsuhashi
Umino  Mitsuhashi
167cm

Vneck Classic Tee(Pocket)
XXSサイズ着用

yuji_nakamura
Yuji  Nakamura
182cm / 84kg
Roundneck Classic Tee
Lサイズ着用

tomoko_tamura
Tomoko  Tamura
164cm
Roundneck Classic Tee(Pocket)
XSサイズ着用

takeshi_sano
Takeshi  Sano
172cm / 72kg
Vneck Classic Tee
Mサイズ着用


yuki_nezu Yuki  Nezu
173cm / 60kg

Vneck Premium Tee
Sサイズ着用

yohei_hayashiYohei  Hayashi
178cm / 70kg
Vneck Classic Tee
Mサイズ着用

mamiko_miyoshi1Mamiko  Miyoshi
152cm
Vneck Classic Tee(Pocket)
XSサイズ着用(リサイズ)

kato_takashiTakashi  Kato
175cm / 77kg
Roundneck Classic Tee(Pocket)
Lサイズ着用